De coronacrisis…Ook FlexMission ontkomt hier niet aan. Onzekere tijden, thuiswerken, goede flexkrachten die onverhoopt thuis komen te zitten doordat de opdrachtgever de werkzaamheden heeft moeten staken en helaas zijn er ook enkele zieken. Voor zover wij weten is gelukkig niemand van onze flexkrachten getroffen door het coronavirus en/of gaan we ervan uit dat zij weer volledig herstellen. Dat is in elk geval heel goed nieuws.

Wij van FlexMission zijn heel zuinig op onze flexkrachten en opdrachtgevers. Hun welzijn is voor ons van groot belang. Met zieke flexwerkers hebben we dan ook regelmatig contact om te informeren hoe het met ze gaat. Deze contacten zijn er sowieso al, alleen in deze tijden is het nog belangrijker dat stukje extra aandacht te bieden.

Wanneer is het weer verantwoordelijk om aan de slag te gaan? Hoe zit het met de angst om besmet te worden in deze onzekere tijden?

Daarom hebben wij ook regelmatig contact met onze relaties/opdrachtgevers. Welke voorzorgsmaatregelen nemen zij in acht om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen, zowel bij de flexkrachten als bij de eigen medewerkers? Hoe worden sollicitatiegesprekken op een veilige manier gevoerd met nieuwe kandidaten?

FlexMission beoordeelt ook tijdens het screenen van nieuwe medewerkers (d.m.v. videobellen) of er gezondheidsrisico’s aanwezig kunnen zijn. Bijvoorbeeld een verkouden medewerker zullen wij op dit moment niet voorstellen voor een kennismakinggesprek bij een opdrachtgever. Wel houden wij na het gesprek gewoon contact om in de toekomst de medewerker eventueel te kunnen begeleiden naar een nieuwe baan.

Zoals begrijpelijk worden er op dit moment ook veel opdrachtgevers geraakt door de maatregelen omtrent het coronavirus. Flexibel personeel wordt minder ingezet, om zo hun vaste medewerkers meer zekerheid te kunnen bieden. Of gewoonweg om kosten te besparen omdat de inkomsten teruglopen. Waar nodig zal de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) worden aangevraagd. Zeer begrijpelijke beslissingen maar tegelijkertijd zitten sommige van onze flexkrachten thuis op de bank en maken zich zorgen hoe zij uiteindelijk hun vaste lasten moeten betalen. Ook missen zij structuur, regelmaat en het actief bezig zijn (als onderdeel van de maatschappij)

Vanuit FlexMission zien wij het als onze taak om te zorgen dat zij weer aan het werk kunnen. Persoonlijke aandacht is nog belangrijker geworden. Via videoverbinding brengen wij in kaart welke andere werkzaamheden zij eventueel kunnen doen en hoe ver hun flexibiliteit en competenties reiken. Zo melden ook veel ZZP-ers zich bij ons aan. Zij hebben vanwege de maatregelen geen opdrachten meer en willen graag via ons (tijdelijk) andere werkzaamheden verrichten.

Door deze aanpak is het gelukt een aantal medewerkers en flexkrachten te kunnen herplaatsen.

Gelukkig zijn er nog genoeg flexkrachten gewoon aan het werk. Aan ons de taak om voortdurend te monitoren of zij voldoende worden beschermd tegen het coronavirus en op een veilige manier hun werkzaamheden kunnen en blijven uitvoeren. Dit gebeurd in goed overleg met onze opdrachtgevers. Zo worden er geen handen geschud en voldoende afstand bewaard op de werkvloer en in de werkomgeving.

Momenteel hebben wij beladers, beveiligers, verkeersregelaars, logistiek personeel en office medewerkers per direct beschikbaar. Voor hen zoeken wij leuke en verantwoordelijke opdrachtgevers die hen tijdelijk of voor vast willen inzetten. Heeft uw organisatie behoefte aan top personeel? Wij drinken graag een virtueel kopje koffie met u om de mogelijkheden te bespreken!